English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 2/2011

Volumul 2 (2011), Nr. 2 - Vizualizare numar complet

Probleme ale structurilor de rezistenta istorice
Problems of historical constructions
Ludovic Kopenetz, Alexandru Catarig

Structurile istorice, reprezentand creativitatea unei societati la o anumita treapta a dezvoltarii, constituie izvoare de mare valoare pentru generatiile urmatoare. In lucrare sunt abordate aspecte de analiza structurala necesare investigarii, conservarii si restaurarii acestor structuri.

Historical structures, representing the creativity of a society at a certain stage of development, are sources of great value to future generations. The paper presents different aspects of structural analysis required for the investigation, preservation and restoration of these structures.

Procedee de investigare si reabilitare structurala a unor cladiri expuse mediului corosiv de exploatare
Methods of investigation and rehabilitation of buildings exposed to corrosive operating environment
Ioan Tuns, Florin-L. Tamas

Coroziunea chimica este principala cauza de degradare a structurilor din beton armat cu sistem de operare extins intr-un mediu chimic agresiv. Ca rezultat al actiunii chimice, un numar semnificativ de cladiri industriale dezvoltate si exploatate in industria chimica de dinainte de 1989 au suferit stari de degradare pronuntate. Lucrarea trateaza aspecte teoretice si practice legate de procedurile de investigare, diagnostic si reabilitare a unei structuri de beton de la platforma de coloranti "COLOROM" Codlea. Solutia de reabilitare propusa a condus la restaurarea capacitatii portante de avariere a structurii la o asigurare de 130%.

Chemical corrosion is the main cause of degradation of reinforced concrete structures with extended operating system in an aggressive chemical environment. As a result of chemical action a significant number of industrial buildings developed and operated in the chemical industry before 1989 suffered pronounced degradation state. The paper treats theoretical and practical aspects related to procedures for investigation, diagnosis and rehabilitation of a concrete structure from dyes platform "COLOROM" Codlea. Rehabilitation solution proposed leads to the restoration of damaged structure capacity to a level 130 % higher than that of the undamaged state.

Utilizarea moderna a luminii naturale integrate armonios cu cea electrica - o necesitate actuala
Modern use of natural light harmoniously integrated with the electric one - a current need
Cornel Bianchi, Ana-Maria Bianchi

Prezenta lucrare descrie structurile moderne spatiale sau compactizate privind transferul luminii naturale in cladiri moderne sau modernizate.

This paper describes modern structures loom on the transfer of space or natural light in modern or modernized buildings.

Determinarea duratei de reverberatie si a nivelului zgomotului de fond in sala teatrului "Excelsior"
Reverberation time and background noise level in "Excelsior" theater hall
Mariana Cristina Stan, Luminita Anghel, Ioana Mihaela Alexe

Lucrarea prezinta determinarea duratei de reverberatie si a nivelului zgomotului de fond in sala teatrului "Excelsior" din Bucuresti si compara rezultatele obtinute cu valorile precizate in standardul STAS 9783/ 0 - 84 "Acustica in constructii. Parametrii pentru proiectarea si verificarea acustica a salilor de auditie publica. Clasificare si limite admisibile"

This articol presents the determination of the reverberation time and background noise in the theater hall "Excelsior" - Bucharest and compares s the obtained results with the values given by the standard STAS 9783/0-84 "Building acoustics. Parameters for designing and acoustical cheking of auditoria. Clasification and permissible limits"

Identificarea si determinarea hazardurilor naturale - alunecarea de teren din localitatea Seimeni
Identification and determination of natural hazards - landslide in the village of Seimeni
Gabriela Brindusa Cazacu, Gabriela Draghici

In ultima perioada de timp in tara noastra au loc fenomene meteorologice deosebite, ploi torentiale, furtuni cu aspect de vijelie, cresteri ale debitelor raurilor etc. Pentru fluviul Dunarea s-a ajuns la depasire debitelor si cotelor istorice . Aceste manifestari meterologice impreuna cu alti factori provoaca hazarduri naturale, iar in articolul de fata se prezinta un studiu de caz - o alunecare de teren din localitatea Seimeni.

In our country, various weather phenomena have taken place lately, phenomena like torrential rains, squalls, increases of river flows etc. In the case of the Danube, the discharge and water levels have exceeded the historical values. These weather events, along with other factors, produce natural hazards. This article presents a case study - a landslide in Seimeni.

Randamentul unui sistem districtual de incalzire centrala
Efficiency of a district heating central system
Florin Iordache, Mihai Ionescu, Virgil Paun

Lucrarea trateaza preocuparea majora de reducere a consumului nejustificat de energie termica intr-un sistem central de termoficare. Concret ne referim la pierderea de caldura din retelele de termoficare si influenta acestora asupra eficientei sistemului. Subliniem importanta retelei de flux-module termice si module termice a sistemelor de incalzire in evaluarea eficientei sistemului de termoficare. Lucrarea face o analiza mai detaliata cu privire la importanta diminuarii fluxului de lichid asupra eficientei sistemului de termoficare, in contextul in care aceasta situatie este din ce in ce mai des intalnita datorita aplicarii a robinetelor termostatice pe sistemul de incalzire. Va prezentam stabilirea formulelor importante in evaluarea performantei sistemului districtual de incalzire centrala, iar rezultatele sunt ilustrate grafic.

Our paper is framed on the major concern of reducing undue consumption of thermal energy in a district central heating system. Concretely our paper refers to heat loss evaluation of district heating networks and their influence on efficiency of the system. We underline the importance of network-flow thermal modules and thermal modules of heating systems in the assessment of the district heating system efficiency. The paper makes a more detailed analysis of the importance of diminishing fluid flow on the district heating system efficiency in the context in which this situation is increasingly more often met due to implementation of thermostatic valves on heating system. We present the setting of important formulas in the assessment of district central heating system performance, and the results are illustrated graphically.

Managementul abordarii proiectelor cu cofinantare din fondurile structurale
Approach Management Project financed from structural funds
Nicolae Postavaru

Abordarea fondurilor structurale, atit de mult trambitata la noi, se dovedeste un esec chiar daca in aceste zile, ministrul de resort era doar partial ingrijorat. De aceea am considerat necesar ca dupa o experienta de peste 12 ani in managementul de proiect si 30 de ani in investitii sa incerc sa realizez o schema logica in mai multi pasi/ faze/ etape, a abordarii proiectelor cofinantate din fonduri externe, in conceptia/gandirea pe care si-o doresc finantatorii straini si care este complet diferita de mentalitatea de la noi, mai ales in tratarea investitiilor cu bani de la buget.

Structural Funds approach, much trumpeted at us, even if it proves a failure these days, the Minister was only partially concerned. Therefore we considered necessary after 12 years of experience in project management and 30 in investment to try to achieve a logical schema in several steps / phases / stages of projects financed from external funding approach in the design / thinking that they want foreign donors and the mentality is completely different from us, especially in the treatment of investments with money from the budget.

Studiu de piata multicriterial si ponderat - Impactul asupra costurilor
Multicriteria and weighted market study - The cost impact
Nicolae Postavaru

Piata romaneasca este variata si foarte diversa ca preturi, iar un investitor local sau strain cu greu isi poate da seama cand un produs pentru casa sau investitii este de calitate sau un chilipir. Toate acestea denota inca o piata tanara, neformata, nestructurata.

The Romanian market is very diverse and varied as prices, and a local or foreign investor hardly can tell when a home or investment product or quality is a bargain. All these show a market still young, informal, unstructured.

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.