English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Editura MATRIX ROM se angajeaza sa respecte standardele comportamentului etic in toate etapele procesului de publicare

1. Pentru editori, revizori, autori si edituri, responsabilitatile etice sunt prezentate mai jos

1.1.Responsabilitatile editorilor

- Sa actioneze obiectiv in indeplinirea sarcinilor sale fara discriminare pe criterii de gen, orientare sexuala, credinte religioase sau politice, origine etnica sau geografica a autorilor.
- Articolele sunt considerate si acceptate exclusiv pe baza meritelor academice si fara influenta comerciala.
- Sa foloseasca proceduri rezonabile pentru reclamatii de natura etica sau conflictuala, oferind autorilor un raspuns la orice plangeri, indiferent de momentul in care publicatia initiala a fost aprobata.

1.2. Resposabilitatile revizorilor

- Sa asigure o revizuire obiectiva a manuscrisului, intr-un timp rezonabil, contribuind astfel la procesul decizional si imbunatatind calitatea lucrarii propuse spre publicare.
- Sa pastreze confidentialitatea informatiilor furnizate de editor sau autor si sa nu pastreze sau sa copieze manuscrisul.
- Sa raporteze plagiatul (inclusiv auto-plagiat), furnizand suficiente dovezi in acest sens. Plagiatul este definit ca o reproducere a ideilor sau a unui text intreg al altcuiva, fara a indica sistemul de citare al sursei.
- Revizorii trebuie sa informeze Editorul Executiv daca nu pot examina un articol, nu este de competenta lor sa il evalueze sau se ajunge la un conflict de interese (relatii financiare, institutionale, colaborative sau alte relatii intre revizor si autor). In caz contrar, trebuie sa finalizeze procesul de examinare prin trimiterea unui formular de evaluare. Niciun alt mijloc de comunicare nu poate inlocui formularul de evaluare. In absenta unui astfel de document, evaluarea este atribuita unui alt revizor.

1.3. Responsabilitatile autorilor

- Trimiterea catre publicare a unui articol implica faptul ca articolul nu a fost publicat si nu este luat in considerare spre publicare de o alta revista. Daca portiuni de continut se suprapun cu continut publicat sau trimis, acestia trebuie sa recunoasca si sa citeze aceste surse.
- Trimiterea catre publicare a unui articol implica faptul ca studiul descris in articol este original si exact si nu incalca drepturile de autor. In situatiile care sunt necesare, autorul trebuie sa recunoasca si sa citeze continutul reprodus din alte surse, dupa ce a obtinut anterior permisiunea de a reproduce continutul necesar din alte surse.
- Autorii trebuie sa pastreze inregistrari corecte ale datelor asociate manuscrisului lor si sa furnizeze acces la aceste date, la cerere rezonabila.
- In cazul in care exista mai multi autori, continutul articolelor este cunoscut si aprobat de toti autorii care au contribuit la scrierea articolului si / sau la realizarea cercetarii descrise in aceasta lucrare.
- Autorul unei lucrari este numit doar cel care contribuie efectiv la scrierea lucrarii sau la realizarea cercetarii descrise in aceasta lucrare.
- Autorii trebuie sa aduca informatii despre Grant, in cazul in care cercetarea este finantata.
- Sa declare potentiale conflicte de interes care pot influenta orice etapa a procesului de publicare.
- Sa notifice prompt Colegiul Editorial daca se identifica o eroare semnificativa in publicarea articolului. Sa coopereze cu Colegiul Editorial si cu editura pentru a publica o erata, o addendum, o notificare de corrigendum sau pentru a retrage lucrarea, in cazul in care acest lucru este considerat necesar.

1.4. Responsabilitatile editurii

- MATRIX ROM trebuie sa se asigure ca bunele practici sunt mentinute conform standardelor prezentate mai sus.
- In cazul in care Consiliul Editorial va descoperi, dupa publicare, ca o lucrare include plagiat, editorul va elimina articolul din publicatie.

2. Descrierea procesului de evaluare peer-review

- Procesul de evaluare este o evaluare de tip peer-review (evaluarea stiintifica a calitatii de catre membrii Colegiului Editorial) prin metoda dublu-orb, pana la publicarea articolului.
- Primul control va fi efectuat de catre editorul executiv. In caz de nerespectare a criteriilor sau daca sunt semnalate probleme majore, articolul va fi respins imediat si autorul va fi informat despre cauzele respingerii
- Articolele care trec cu succes in aceasta etapa vor fi examinate de doi membri ai Colegiului Editorial; ei vor primi o copie a articolului care nu contine numele si prenumele autorului sau alti identificatori (de exemplu, numele finantarii nerambursabile).
- Daca intre cei doi revizori exista diferente minore in ceea ce priveste calitatea articolului, decizia este luata de editorul executiv pe baza importantei lucrarii si in conformitate cu politica editoriala. Daca opiniile lor difera substantial, va fi contactat un al treilea revizor.
- In cazul in care se solicita o reevaluare, autorul trebuie sa prezinte, in afara de manuscrisul revizuit, o scrisoare anonima care sa ateste modificarile facute sau motivul refuzului de a le adresa.
- In faza urmatoare, revizorii vor trebui sa verifice daca sugestiile lor au fost adresate in mod corespunzator.
- Lucrarile respinse nu vor fi returnate autorului, dar el va fi informat despre decizia editorului.

3. Actiuni si proceduri pentru comportamentul neetic

- Comportamentul non-etic poate fi identificat si adus in atentia editorului si redactorului oricand, de catre oricine.
- Concluziile privind comportamentul non-etic vor fi elaborate pe baza informatiilor si dovezilor disponibile pentru investigatie.
- Abaterile minore de la comportamentul non-etic pot fi tratate fara o analiza amanuntita, dar autorul trebuie sa poata raspunde la acuzatii.
- Abaterile grave de la comportamentul neetic necesita atat opinia autorului, cat si consultarea expertilor.
- Pentru comportamentul non-etic, Colegiul Editorial impreuna cu editorul executiv pot lua urmatoarele tipuri de masuri, in functie de gravitatea situatiei:
  • Informarea autorului / revizorului ca articolul elaborat / revizuit de acesta are o neintelegere sau o aplicare gresita a standardelor acceptate

  • Informare ca la punctul anterior, dar, de asemenea, insotita de un avertisment pentru viitoarele comportamente

  • Publicarea unei notificari oficiale care detaliaza abaterile sau daca situatia o cere, publicarea unui editorial care detaliaza abaterile

  • Retragerea oficiala a unui articol din jurnal, impreuna cu informarea serviciilor de revizuire, abstractizare si indexare si cititorii publicatiei

  • Impunerea unui embargo formal asupra contributiilor unui autor sau unui revizor pentru o perioada determinata


 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.