English
CAUTARE:
 
 
Numar curent     Arhiva     Etica publicatiei     Domenii articole     Informatii autori     Colegiul editorial     Magazin     Contact
     
  Numarul 1/2010

Volumul 1 (2010), Nr. 1 - Vizualizare numar complet

Comportarea rezervoarelor pentru lichide la actiuni seismice
Behaviour of liquid storage tanks under seismic actions
Dragos Voiculescu

In prezenta lucrare se face o trecere in revista a problematicii comportarii si calculului rezervoarelor pentru lichide supuse la actiuni seismice

In this paper, the authors are presenting briefly the problematics of behaviour and calculation for liquid storage tanks subjected to seismic actions

Analiza exergo-energetica a instalatiilor frigorifice in soluţie BrLi-apa utilizate la producerea centralizata a apei reci
Exergy and energetic analysis of Lithium Bromide-water solution absorption system for district cooling
Dragos Hera, Alina Girip

In acest studiu se realizeaza o analiza exergo-energetica pe baza careia se doreste optimizarea echipamentelor din instalaţia cu absorbtie in solutie LiBr-apa. Un model matematic bazat pe metoda exergetica este folosit pentru a evalua generarea de entropie a fiecarui echipament si a intregului sistem, a ireversibilitatilor totale si a randamentului exergetic in trei moduri de alimentare cu apa de racire: C1 - circuit apa de racire Condensator - Absorbitor; C2 - circuit apa de racire Absorbitor - Condensator; C3 - circuit apa de racire simultan Condensator si Absorbitor. Varianta cu circuitul C1 determina generarea totala de entropie cea mai scazuta comparativ cu celelate circuite. Lucrarea prezinta scaderea ireversibilitatilor totale si a randamanetului exergetic odata cu cresterea temperaturii de alimentare a fierbatorului. Efectul variatiei temperaturii apei racite la vaporizator asupra ireversibilitatilor si randamentului exergetic este important, valorile ridicate ale randamentului obtinandu-se la temperaturi scazute ale apei racite

In the present study was made an exergy - energetic analysis of a lithium bromide-water absorption system for optimization of the components from the system. A mathematical model based on the exergy method is used to evaluate entropy generation of each component and the total entropy generation of the system, irreversibility în the system and exergetic efficiency în three different cooling water flow types: C1 -serial flow (to condenser first), C2 - serial flow 2 (to absorber first) and C3 – parallel flow. The circuit C1 has lowers the total entropy generation of the system than other circuits. The paper illustrates the decreasing of the total irreversibility and exergetic performance with increasing generator temperature. The effect of the temperature of cold water entering în evaporator on the total irreversibility and exergetic performance is important, higher values of efficiency was obtain at lower cold water temperature

Consolidarea grinzilor din beton armat cu benzi din fibre de carbon
Strengthening concrete girders with strips of carbon fiber
Dan Georgescu

Articolul prezinta rezultatele cercetarilor experimentale si aplicarii unor relatii de calcul, efectuate pentru testarea unui sistem de reparaţie prin injectarea fisurilor cu rasini epoxidice si de consolidare prin aplicarea pe fata inferioara a grinzilor a unor benzi din fibre de carbon si respectiv la capetele grinzii a unei tesaturi de fibre de carbon. S-a urmarit determinarea teoretica si experimentala a sporului de capacitate portanta inregistrat prin aplicarea procedeului de consolidare precum si comportarea elementelor consolidate, inclusiv in stadiul de cedare. In articol se scot in evidenta potentialele avantaje ale utilizarii acestui sistem de reparatie/consolidare precum si particularitatile privind aplicarea acestuia.

Cuvinte cheie: beton armat, grinzi, incovoiere, reparare, consolidare, benzi, tesatura, fibre carbon

The article presents the results of experimental research and application of computing relations conducted to test a repair system by injecting cracks with epoxy resin and strengthen the application on the underside of beams of carbon fiber strips and on the beam ends of a fabric carbon fiber. Was intended to gain theoretical and experimental determination of load capacity achieved by applying the process of consolidation and behavior reinforced elements, including the disposal stage. The article highlight the potential advantages of using this system repair / building and features on its application.

Keywords: reinforced concrete beams, flexural, repair, consolidation, tape, fabric, carbon fiber

Calitatea apei din bazinele de inot
Water quality in swimming pools
Ion Mirel, Doina Penţia, Irina Olaru

In cadrul lucrarii este studiata necesitatea dezinfectiei apei din bazinele de inot, cu circuit sportiv si public. Se pune in evidenta efectul metodelor moderne, bazate pe utilizarea razelor ultraviolete in combinatie cu hipocloritul de sodiu, cu solutii de TwinOxide, sau de CTX, cu scopul de a elimina efectele agresive si nocive ale solutiei de clor gazos, asupra constructiilor, instalatiilor si starii de sanatate a utilizatorilor. Dezinfectia apei din bazinele de inot se recomanda sa se faca, numai in cazul in care, prin instalatiile de filtrare au fost retinute toate categoriile de suspensii minerale si organice.

Cuvinte cheie: bazin de inot; clor rezidual; raze ultraviolete; hipoclorit de sodiu; solutie de TwinOxide.

The paper is the need for water disinfection in swimming pools for sports and public circuit. It highlights the effect of modern methods, based on the use of ultraviolet light in combination with sodium hypochlorite, the solution TwinOxide, or CTX, in order to eliminate the effects of aggressive and harmful gaseous chlorine solution, the construction of health facilities and users. Water disinfection of swimming pools is recommended to be made only if, through filtration plants have been retained all mineral and organic suspensions.

Keywords: swimming pool, residual chlorine, UV, sodium hypochlorite, solution TwinOxide.

Modernizarea managementului in activitatea de constructii
Management modernization construction activity
Nicolae Postavaru

Intr-o tara in care economia este in cadere libera una din putinele industrii care ne mai poate salva si pentru care romanii au experienta este cea a constructiilor. Pentru aceasta ne trebuie un nou management, strategie, gandire. Constructiile au ramas zona in care dacă stim sa investim si dezvolta putem iesi din criza, dar pentru aceasta trebuie sa punem in valoare competenta si sa reformam sistemul de la educatie la meserii si asociatii profesionale. Nu mai avem industrie, agricultura, IT-ul pleaca, ne-au ramas constructiile, care conduse de profesionisti pot scoate economia din impas si o pot pune in miscare, depinde de noi.

Cuvinte cheie: constructii, management, dezvoltare, competenţe, drepturi, profesionalism, specialisti, educatie, IMM, manageri

In a country where the economy is in free fall one of the few industries that can save us and for the Romanians is the construction experience. For this we need a new management strategy, thinking. Construction remained the area in which to invest and develop if we can get out of crisis, but it must put in value the power and the reform of vocational education and professional associations. We do not have industry, agriculture, IT goes, we stayed construction, which led the economy out of the impasse professionals can and can trigger, depends on us

Keywords: construction, management, development, skills, duties, professionalism, professionals, education, SME, managers

 
Implementat de Matrix Rom
© 2023 Romanian Journal of Civil Engineering. All Rights Reserved.